(1883 ពិន្ទុ)

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic

ផ្ទះ 8-9 A, ផ្លូវ 230, បឹងសាឡាង, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 4 ឆ្នាំមុន 44.4K មើល

C'est un clinique spécialisé en Hépatogastroentérologie fondé en 2007. Il est dirigé par Dr. CHHAY Kimpav qui état ancien FFI à l'Hôpital de la Croix-Rousse et Pitié Salpêtrière ( Paris et Lyon ).Maintenant il est cherf du service d'Hépatogastroentérologie de l'Hôpital d'Amitié Khmer- Soviet.

ជំនាញ
ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម ឫសដូងបាត
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

វេជ្ជ​ ឆាយ គឹមប៉ាវ

-បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ​១៩៩៨
-បន្តការសិក្សាយកឯកទេសទូទៅពីឆ្នាំ២០០១ ដល់២០០៤
-បន្តការសិក្សាពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់២០០៧ នៅឯប្រទេសបារាំងលើជំនាញក្រពះ ពោះវៀន និងថ្លើម
-២០០៩ ដល់បច្ចុប្បន្ន ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត ដែលពីរបីឆ្នាំក្រោយនេះលោកជានាយផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

វេជ្ជ. ផៃ សុភា

ឯកទេសឫសដូងបាត បញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសបារាំង។

NGY Mala

SAM ANG Kimdany

Radiolgist at Calmette Hopital

YEAV Bounthai

YEAV Bounthai

CHIN Saoly

HONG Thavy


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

1883 ពិន្ទុ Based on 665 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 21 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 665 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}