(380 ពិន្ទុ)

បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អ៊ុក សារ៉ម

ផ្ទះ 49 ថ, ផ្លូវ 1019, ទឹកថ្លា, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 6.2K មើល

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អ៊ុក​ សារ៉ម

ជំនាញ
ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អ៊ុក​ សារ៉ម

ប្រវត្តិការសិក្សាទាក់ទងនឹងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ៖

• ឆ្នាំ១៩៩០-១៩៩៧ លោកបានសិក្សា និង ទទួលសញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិត(Diplôme de Docteur en Médecine) ពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលភ្នំពេញ

• ឆ្នាំ២០០០-២០០១ លោកបានបន្តការសិក្សាផ្នែកឆ្លុះ ក្រពៈ ពោះវៀននៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត

• ឆ្នាំ២០០២-២០០៣ លោកបានចូលរួមសិក្សាអំពីការថែទាំការព្យាបាលបំបាត់ការឈឺចាប់ និង ព្យាបាលសំដៅលើអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៏-អ្នកជម្ងឺអេដស៏.

• ឆ្នាំ២០០៣-២០០៦ លោកបានបន្តការសិក្សា និង ទទួលសញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ (Diploma of Specialized Doctor in Internal Medicine) នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលភ្នំពេញ

• ឆ្នាំ២០០៦-២០០៧ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តការសិក្សា និង ទទួលសញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម (Hépato Gastro Entérologie) នៅប្រទេសបារាំង

បទពិសោធន៍ការងារវេជ្ជសាស្ត្រ៖

• លោកវេជ្ជបណ្ឌិតជាគ្រូពេទ្យឯកទេសក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម និង មានតួនាទីជាអនុប្រធានDépartement ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ  នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ

•លោកវេជ្ជបណ្ឌិតជាគ្រូបង្រៀននៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលភ្នំពេញ(UHS) និង វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលខេមរភូមិមិន(ISS)

• ជាស្ថាបនិកនៃបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន។

 


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

380 ពិន្ទុ Based on 136 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 5 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 136 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}