(15 ពិន្ទុ)

គ្លីនិក សើស្បែក ចេនឡា (វេជ្ជបណ្ឌិត ឡុក ប៊ុនថៃ)

ផ្ទះ 74E0, ផ្លូវ 217, ទួលស្វាយព្រៃទី ២, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 2.2K មើល

គ្លីនិកស្បែកចេនឡា បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឡុក ប៊ុនថៃ ដោយមានផ្តល់ជូនសេវាកម្មព្យាបាលបញ្ហាសើស្បែកដូចជា មុខមុន មុខជាំ អាចម៌រុយ ផ្កាស្បូនជាដើម

ជំនាញ
សើស្បែក
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឡុក ប៊ុនថៃ

-នាយរងផ្នែកសើស្បែកជំងឺសើស្បែកនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
-ឆ្នាំ១៩៩៤ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
-ឆ្នាំ២០០៩ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសើស្បែកនៅប្រទេសថៃ


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

15 ពិន្ទុ Based on 13 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 2 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 13 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}