ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 6.5K មើល

គ្លីនិកបានបើកដំណើរការចាប់តាំងពី​២០០៥ ដោយមានការផ្តល់សេវាដល់អ្នកជំងឺ​ផ្នែកជំងឺបេះដូង សរសៃឈាម​​ជាមួយនឹងទំនុកនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។​

ជំនាញ
បេះដូង​ និងសរសៃឈាម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

សាស្រ្តាចារ្យមហាបរិញ្ញា វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ជួរ

- ជាប្រធានផ្នែកជំងឺបេះដូង នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត 

- ជាប្រធាន​សមាគមជំងឺបេះដូងកម្ពុជា

 


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

47 ពិន្ទុ Based on 20 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 20 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}