(24 ពិន្ទុ)

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ - International Standard Medical Laboratory

ផ្ទះ 88, ផ្លូវ 355, ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 2K មើល

ជំនាញ
ឈាម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកស្រីឱសថបណ្ឌិតឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ តោ ពើទី

លោកស្រីឱសថបណ្ឌិតឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រ តោ ពើទី ជាស្ថានិកនៃមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដែលបានបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទទួលបានសញ្ញាបត្រឱសថការីឧត្តមនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមុននឹងបម្រើការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍លោហិតសាស្ត្រគីមីសាស្ត្រ និងអមុយណូសេរ៉ូមសាស្ត្រ នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ។ អំឡុងពេលធ្វើការ លោកស្រីក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនបន្តថ្នាក់ឯកទេសជីវវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ហើយដល់ឆ្នាំ ២០១៤ ក៏បានជាប់អាហារូបករណ៏ Erasmus Mundus ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរយះពេល ១០ខែផ្នែកស្រាវជ្រាវលើជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងក្រុងទូឡូស ប្រទេសបារាំង៕


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

24 ពិន្ទុ Based on 11 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 11 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}