ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 4 ឆ្នាំមុន 2.2K មើល

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញម៉ាស្ទ័រឃែរគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលធ្មេញទំនើបបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2003 ដោយផ្តោត​សំខាន់លើគុណភាពនិងការថែទាំអ្នកជំងឺ។ យើងមានទីតាំងតែមួយគត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ដែលជាអាគារ​សាងសង់ឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការព្យាបាល មាត់ធ្មេញលំដាប់អន្តជាតិ។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទន្តសាស្រ្ត​ទំនើប​ចុងក្រោយបំផុតបាននាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​​​។​​ រាល់ឧបករណ៍ និងសម្ភារះព្យាបាល​ត្រូវបានរក្សានៅក្នុងបរិស្ថានស្អាត និង អនាម័យ។

ជំនាញ
មាត់ ធ្មេញ
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកស្រីទន្តបណ្ឌិត អេង លីគង់

-នាយិកានៃមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ម៉ាស្ទ័រ ឃែរ
-ឆ្នាំ១៩៩៣ បញ្ចប់ពេទ្យមធ្យម និងបានបើកដំណើរការគ្លីនិកធ្មេញឯកជនខ្នាតតូចមួយ
-ឆ្នាំ១៩៩៨ដល់២០០២ បន្តថ្នាក់បណ្ឌិត
-ឆ្នាំ២០០៥បញ្ចប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាជាមួយនឹងជំនាញផ្នែកទន្តសាស្រ្តជាហូរហែរ

 


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

5 ពិន្ទុ Based on 4 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 18 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 4 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}