(2 ពិន្ទុ)

មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ

ផ្ទះ 01, ផ្លូវ 368, បឹងកេងកងទី ៣, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ មួយឆ្នាំមុន 1.1K មើល

មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ

ជំនាញ
កុមារ
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

អ៊ុន យូ

គ្រូពេទ្យឯកទេសរោគកុមារ សញ្ញាប័ត្រពីប្រទេស បារាំង និង កូរ៉េ

វ៉ាន សុខជា

គ្រូពេទ្យឯកទេសរោគកុមារ សញ្ញាប័ត្រពីប្រទេស បារាំង និង អូស្រ្តាលី

អៀង វណ្ណៈ

គ្រូពេទ្យឯកទេសរោគកុមារ​ សញ្ញាប័ត្រមកពី ប្រទេសបារាំង និង អូស្ត្រាលី


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

2 ពិន្ទុ Based on 1 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 1 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}