(42 ពិន្ទុ)

គ្លីនិក​ សើស្បែក ណង់ស៊ី (វេជ្ជបណ្ឌិត ព្រហ្ម ផានិត) - Nancy Dermatology Clinic

ផ្ទះ 31A, ផ្លូវ 358, ទួលស្វាយព្រៃទី ១, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 4 ឆ្នាំមុន 9.7K មើល

គ្លីនិកសើស្បែកណង់ស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ព្រហ្ម ផានិត ឯកទេសជំងឺសើស្បែកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំង អនុបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃតំបន់ត្រូពិច និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកឧបករណ៍​ Laser។ បច្ចុប្បន្ន លោកវេជ្ជបណ្ឌិតកំពុងបំរេីការងារនៅ មន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។

ជំនាញ
សើស្បែក កាមរោគ
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ព្រហ្ម ផានិត

-បម្រើការនៅមន្ទីរមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតប្រចាំការខាងផ្នែកសើស្បែក និងការិយាល័យបច្ចេកទេស
-ឆ្នាំ ១៩៩៧ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
-២០០៨-២០០៩ បន្តការសិក្សាផ្នែកសើស្បែក
-ឆ្នាំ ២០១០បញ្ចប់ថ្នាក់ឯកទសសើស្បែកនៅទីក្រុងណង់ស៊ី ប្រទេសបារាំង


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

42 ពិន្ទុ Based on 25 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 5 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 25 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}