(4 ពិន្ទុ)

មជ្ឈមណ្ឌល កែសម្ផស្ស ញូវើល - New World Plastic Surgery

ផ្ទះ 17 , ផ្លូវ 566 , បឹងកក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1.5K មើល

ជំនាញ
វះកាត់ទូទៅ សើស្បែក ជំងឺទូទៅ ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក មហារីក​ មាត់ ធ្មេញ សម្ផស្ស
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

4 ពិន្ទុ Based on 3 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 3 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}