(0 ពិន្ទុ)

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ សាស្រ្តាចារ្យ តាន់ តឹកស្រេង

ផ្ទះ 29, ផ្លូវ 288, បឹងកេងកងទី ១, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1.1K មើល

ពិគ្រោះព្យាបាល៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ​​ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ៈ ២ៈ៣០ - ៦ៈ០០ ផ្នែកឫសដូងបាត៖ ច័ន្ទ- អង្គារ-សុក្រៈ ៣ៈ០០​-៤ៈ០០

ជំនាញ
ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

0 ពិន្ទុ Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 0 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}