(6 ពិន្ទុ)

មន្ទីរពិគ្រោះជំងឺទូទៅ ឯកទេស និងជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខួរក្បាល សាស្រ្តាចារ្យ មហាបរិញ្ញាវេជ្ជ. ជុំ ណាវុធ

ផ្ទះ 154JEo, ផ្លូវ 19, ចតុមុខ, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1.9K មើល

- ការពិគ្រោះជំងឺនៅពេលព្រឹក សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 098 383 906 -​ ការពិគ្រោះជំងឺនៅពេលរសៀល សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 077 757 989 * ករណីសុំពិនិត្យថ្ងៃត្រង់ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការណាត់ជាមុន  សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 098 383 906/ 012 964 326   ** ករណីបន្ទាន់ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 012 273 788/012 960 006

ជំនាញ
ខួរក្បាល និងប្រព័ន្ធប្រសាទ ជំងឺទូទៅ ឈាម វ៉ាក់សាំង
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជ. ជុំ ណាវុធ

ប្រវត្តិការសិក្សាទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ៖

• ឆ្នាំ ១៩៨២-១៩៩៧ សិក្សាជំនាញពេទ្យមធ្យម នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ ឱសថសាស្ត្រ និងទន្តសាស្ត្រ  ទីក្រុងភ្នំពេញ។
• ឆ្នាំ ១៩៩៥-១៩៩៩ លោកបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅជំនាន់ទី១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលភ្នំពេញ។
• ឆ្នាំ២០០០-២០០៣ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រឡងជាប់ចូលរៀន ថ្នាក់បណ្ឌិតវេជ្ជសាស្ត្រឯកទេសជំនាន់ទី២។
• ឆ្នាំ ២០០៣-២០០៤ លោកទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់ឯកទេសប្រព័ន្ធប្រសាទបន្ថែម នៅប្រទេសបារាំង។

បទពិសោធន៍ការងារវេជ្ជសាស្ត្រ៖

• ឆ្នាំ ១៩៨៨-២០០៥​ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានចូលបម្រើការងារជានាយរងផ្នែកបច្ចេកទេស និងសុខាភិបាល នៃនាយកដ្ឋានអង្គរក្ស ក្រសួងមហាផ្ទៃ។
• ឆ្នាំ២០០៥ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានឋានៈជាបណ្ឌិតវេជ្ជសាស្ត្រឯកទេស និងឯកទេសប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាល និងមានតួនាទីជានាយផ្នែកសរសៃប្រសាទខួរក្បាល នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។
• លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ជាអនុប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រកម្ពុជា អនុប្រធានសមាគមប្រសាទសាស្ត្រកម្ពុជា។
• លោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ជាអនុប្រធាននៃគណៈគ្រូពេទ្យ រាជធានីភ្នំពេញ ភូមិភាគ១។


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

6 ពិន្ទុ Based on 2 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 2 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}