(168 ពិន្ទុ)

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលផ្លូវចិត្ត សាន់រ៉ាយ​ - Sunrise Mental Clinic

ផ្ទះ 112A-B, ផ្លូវ 432, ទួលទំពូងទី ២, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 4.6K មើល

Our Services help people with: - Group anxiety - Mood / affective disorders - Group psychotic disorders - Substances use disorders - Other psychology

ជំនាញ
សុខភាពផ្លូវចិត្ត
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជ. យឹម សុបុត្រា

វេជ្ជ. ហេង សុភាព


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

168 ពិន្ទុ Based on 72 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 22 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 72 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}