(31 ពិន្ទុ)

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ថុង ម៉េងឡុង

ផ្ទះ 320AB, ផ្លូវ 271, ទឹកថ្លា, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 7.4K មើល

សញ្ញាប័ត្រឯកទេសត្រចៀក​​ ច្រមុះ បំពង់ក មកពីប្រទេសបារាំង

ជំនាញ
ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ថុង ម៉េងឡុង

- បញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល និងទីក្រុងលីយុងប្រទេសបារាំងផ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក។

- បច្ចុប្បន្នជាប្រធានអគារត្រចៀក ច្រមុះ បំពងក​ នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។

-​ ជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យត្រចៀកច្រមុះបំពងក​និងសល្យសាស្រ្តក្បាល​ និងក​កម្ពុជា 

- ជាសាស្រ្តាចារ្យ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និង​សាកលវិទ្យាល័យ​ខេមរភូមិន្ទផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ បំពងក។ 


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

31 ពិន្ទុ Based on 15 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 21 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 15 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}