(28 ពិន្ទុ)

គ្លីនិក តូច យ៉ាន​ ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត

ផ្ទះ 16,18 , ផ្លូវ 16 , ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 2.3K មើល

វេជ្ជបណ្ឌិត តូច យ៉ាន បានទទួលពានរង្វាន់មាស WQC ពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៦ ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ស្នាដៃល្អក្នុងការព្យាបាលជំងឺឫសដូងបាត២០០៣​-២០១៧ និងពានរង្វាន់IAE ឆ្នាំ២០១៧ នៅប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ទីក្រុង Frankfort លើកទី២ សំរាប់ឆ្នាំ២០១៧។

ជំនាញ
ឫសដូងបាត
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

28 ពិន្ទុ Based on 18 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 5 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 18 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}