(35 ពិន្ទុ)

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺវេជ្ជបណ្ឌិតទូច ឃុន

ផ្ទះ 590, ផ្លូវ National Road No5, គីឡូម៉ែត្រលេខ៦, ឫស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 5K មើល

សាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា វេជ្ជបណ្ឌិត ទូច ឃុន ប្រធានផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែម នាយករងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ

ជំនាញ
ទឹកនោមផ្អែម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday 8:00 AM - 5:30 PM
  • Tuesday 8:00 AM - 5:30 PM
  • Wednesday 8:00 AM - 5:30 PM
  • Thursday 8:00 AM - 5:30 PM
  • Friday 8:00 AM - 5:30 PM
  • Saturday 8:00 AM - 5:30 PM
  • Sunday 8:00 AM - 5:30 PM

ក្រុមការងារ

វេជ្ជបណ្ឌិត ទូច ឃុន

-ជានាយករងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជា-កូរ៉េ ទីក្រុងភ្នំពេញ
-បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាល ភ្នំពេញ
-ឆ្នាំ២០០២ លោកវេជ្ជបណ្ឌតិបានធ្វើកម្មសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅមន្ទីរពេទ្យ Hôtel-Dieu នៃទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង
-បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកទឹកនោមផ្អែម ដោយសាស្ត្រាចារ្យពីប្រទេសបារាំង
-ក្នុងឆ្នាំ២០០៦-២០០៧ លោកបានបន្តការសិក្សានៅមន្ទីរពេទ្យ Hopital Haut Lévêque ក្នុងទីក្រុងBordeaux ប្រទេសបារាំង

 


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

35 ពិន្ទុ Based on 14 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 1 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 14 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}