(98 ពិន្ទុ)

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists

ផ្ទះ 25, ផ្លូវ 115, បឹងព្រលឹត, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 4 ឆ្នាំមុន 9K មើល

ក្រោមការស្ថាបនិកនៅឆ្នាំ2001 មន្ទីរឯកទេសព្យាបាលចក្ខុរោគ ម៉េង រ័ត្ននីន ជាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែកដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឯកទេសក្នុងការព្យាបាលចក្ខុរោគដោយប្រើថ្នាំ និងវះកាត់។ មន្ទីរឯកទេសព្យាបាលចក្ខុរោគ ម៉េង រ័ត្ននីន ត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍វះកាត់ទំនើបចុងក្រោយគេបង្អស់ ដែលប្រកបដោយការថែទាំ ដែលមានស្តង់ដារ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សុខភាពកែវភ្នែករបស់លោកអ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែកយើងខ្ញុំ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែកតែមួយគត់ដែលបានចូលរួមកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យភ្នែក រ័ត្ននីន នៅទីក្រុងបាងកងប្រទេសថៃ។

ជំនាញ
ភ្នែក​
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

 • Monday 11:30 AM - 7:00 PM
 • Tuesday 11:30 AM - 7:00 PM
 • Wednesday 11:30 AM - 7:00 PM
 • Thursday 11:30 AM - 7:00 PM
 • Friday 11:30 AM - 7:00 PM
 • Saturday 7:30 AM - 12:30 PM
 • Sunday 7:30 AM - 12:30 PM

ក្រុមការងារ

សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង

ប្រវត្តិការសិក្សាទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ៖

 • ឆ្នាំ១៩៨៨-១៩៩៤​ លោកបានសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
 • បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ១៩៩៥ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក
 • ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០១ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានសិក្សាថ្នាក់ឯកទេសចក្ខុរោគបន្ថែមរយៈពេល៣ឆ្នាំ នៅប្រទេសថៃ។

បទពិសោធន៍ការងារវេជ្ជសាស្ត្រ៖

 • លោកវេជ្ជបណ្ឌិត បានចូលរួ​មក្នុងកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក មានតួនាទីជាប្រធាន និងជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារការពារភាពពិការភ្នែកទូទាំងប្រទេស
 • បច្ចុប្បន្ន លោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកឯកទេសចក្ខុរោគ និងជាប្រធានមន្ទីរពេលមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។

វេជ្ជ. អៀ រស្មី

វេជ្ជ. ខៀវ ច័ន្ទសត្យា


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

98 ពិន្ទុ Based on 39 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 37 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 39 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}