ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 3.2K មើល

មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital

ជំនាញ
ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម ឫសដូងបាត
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ពៅ សុធា

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

វីញាបនបត្រ័ផ្នែកជំងឺសួត សាកលវិទ្យាល័យ  LYON-SUD សាធារណរដ្ឋបារាំង

បច្ចុប្បន្នជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសបម្រើការនៅផ្នែកជម្ងឺសួតនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសៈមៈ


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

76 ពិន្ទុ Based on 29 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 4 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 29 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}