11 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិកព្យាបាលជំងឺបេះដូងពិភពថ្មី (វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស ម៉ម ចាន់ដារ៉ា) - New World Heart Clinic

​បង្កើតក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ជាបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ដោយបម្រើលើសេវាកម្ម​ ពិនិត្យ​ និងពិគ្រោះលើជំងឺបេះដូង ដោយម៉ាស៊ីន​ទំនើប ដែល​ផ្តល់លទ្ធផលជាក់លាក់។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ក៏បានកែប្រែទៅជាមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលជំងឺបេះដូង​ពិភពថ្មី ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល​ដល់អ្នកជំងឺអាចសម្រាកព្យាបាលនិងអាចទទួលបានការថែទាំល្អ ពីវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរ។

ផ្ទះ 17-19 , ផ្លូវ ផ្លូវលេខ២ បណ្ឌិត​ម៉ុងឬទ្ធី, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   បេះដូង​ និងសរសៃឈាម

3 ឆ្នាំមុន 6.1K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

Heart Care Center

គ្លីនិកបានបើកដំណើរការចាប់តាំងពី​២០០៥ ដោយមានការផ្តល់សេវាដល់អ្នកជំងឺ​ផ្នែកជំងឺបេះដូង សរសៃឈាម​​ជាមួយនឹងទំនុកនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។​

ផ្ទះ 152 , ផ្លូវ 516 , បឹងកក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   បេះដូង​ និងសរសៃឈាម

3 ឆ្នាំមុន 6.9K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

Sunrise Japan Hospital Phnom Penh

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយនឹងចាប់បើកដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ ២០១៦នេះ។ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងគិលានុបដ្ឋាកជាជនជាតិជប៉ុន រួមជាមួយនឹងអ្នក ជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍នឹងធ្វើការសហការណ៍ជាមួយបុគ្គលិកជាជនជាតិកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តតាមបែបជប៉ុនជូន លោក-អ្នក។ នែកដែលមានក្នុងមន្ទីរពេទ្យ មាន១៣ផ្នែកដូចខាងក្រោមៈ ផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់ ផ្នែករបួស ផ្នែកជម្ងឺឆ្លង ផ្នែកជម្ងឺទូទៅ ផ្នែកវះកាត់ទូទៅ ផ្នែកព្យាបាលជម្ងឺប្រដាប់រំលាយអាហារ ផ្នែកបេះដូង ផ្នែកពិគ្រោះជម្ងឺតាមអ៊ិនធើណិត ផ្នែកវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ ផ្នែកសរសៃឈាមប្រសាទ ផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទ ផ្នែកស្តាកាយនិតិសម្បទា និងផ្នែកពិនិត្យសុខភាព។

ផ្ទះ 01, ផ្លូវ 01, ជ្រោយចង្វារ, ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   បេះដូង​ និងសរសៃឈាម

4 ឆ្នាំមុន 3.2K មើល