342 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព មេឌីឃែរ

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព មេឌីឃែរ ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ក្នុងឆ្នាំ២០០៧​​ ដោយមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ជាច្រើនរូប​។

ផ្ទះ 17Eo , ផ្លូវ 128, ផ្សារថ្មីទី ២, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

3 ឆ្នាំមុន 1.8K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា ឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែម មានទទួលពិនិត្យ និង ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម និង​ ជំងឺទូទៅ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ។

ផ្ទះ 88-90D, ផ្លូវ 360, បឹងកេងកងទី ៣, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   ទឹកនោមផ្អែម

3 ឆ្នាំមុន 4.2K មើល