ផឹកអី ទឹកនោមក៏មានក្លិនហ្នឹង?

ភេទ ៖ ប្រុស
អាយុ ៖ ២៥ ឆ្នាំ
រោគសញ្ញា ៖ រាល់ពេលដែលទទួលទានភេសជ្ជៈអ្វីក៏ស្រាប់តែបត់ជើងតូចទៅធុំក្លិនហ្នឹងតែម្តង
សំណួរ ៖ តើអាការៈនេះប្រក្រតីឬទេ? តើវាអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺអ្វីដែរឬទេ? តើអ្នកជំងឺគួរធ្វើបែបណា?

ពាក្យទាក់ទង


មតិយោបល់

profile.png
Kanha អម្បាញ់មិញ

ជាធម្មតា​ ការវិនិច្ឆ័យជំងឺមិនអាចផ្អែកទៅលើក្លិនទឹកនោមតែមួយមុខទេ​ ដូច្នេះគួរទៅពិនិត្យនិងធ្វើតេសទឹកនោមដើម្បីតាមដានថាតើមានបញ្ហារឺអត់។

profile.png
Seakhoeung Vong អម្បាញ់មិញ

 In case of Caffeine, I dt think this is abnormal since our body has to excrete the caffeine through kidney in form of urine. but for other drinks, there should be something to be checked out with doctor.