ហេលស៍ថាម ប្រូ លេខ ៨៥

ជាថ្មីម្ដងទៀត ហេលស៍ថាម ប្រូ លេខ ៨៥ នេះនៅតែបន្តចេញផ្សាយអត្ថបទសុខភាពប្លែកៗជារៀងរាល់ខែ ដែលនៅក្នុងនោះអ្នកអានទាំងអស់អាចស្វែងយល់ពីជំងឺក្រោមចំណងជើងរួមមាន៖
- ទំព័រទី ១៤៖ ស្បែកស្រអាប់​ និងមិនរាបស្មើអាចជាសញ្ញានៃជំងឺ Cellulite
- ទំព័រទី ១៦៖ ស្វែងយល់ពីមូលហេតុជាច្រើននៃជំងឺសើស្បែក Impetigo
- ទំព័រទី ១៨៖ តើអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺបូសនៅលើស្បែក?
- ទំព័រទី ២០៖ សញ្ញានៃជំងឺឫសដែលអ្នកគួរតែដឹង

បន្ថែមពីប្រភេទជំងឺដែលផ្តល់ជូនពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសក៏នៅមានការរួមបញ្ចូលនូវអត្ថបទសុខភាពជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចចូលទៅអានតាមការរៀបរាប់ក្នុងមាតិកានៅក្នុង ទំព័រទី ១០ និងទី ១២

----------------------
ទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រ ហេលស៍ថាម ប្រូ ជាទស្សនាវដ្តីសុខភាពឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដូចជា និស្សិតសុខាភិបាល អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ស្ថាប័នសុខាភិបាលឯកជន និងរដ្ឋ។ Healthtime Pro, Building Health Professionals


មតិយោបល់