ហេលស៍ថាម ប្រូ លេខ ៥៦

ប្រធានបទទាក់ទិននឹងបញ្ហាកើតឡើងជុំវិញ«ពេលមានផ្ទៃពោះ» ត្រូវបានបង្ហាញជូនក្នុងទស្សនាវដ្តីហេលស៍ថាម ប្រូ លេខនេះ ដើម្បីអាចជាប្រយោជន៍ក្នុងការថែរក្សាខ្លួនសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការការពារខ្លួនពីជំងឺផ្សេងៗផងដែរ…
-តើការលំបាកមានផ្ទៃពោះអាចដោះស្រាយបានទេ?
-មានគភ៌ដំបូងនៅអាយុច្រើន សុទ្ធតែផ្តល់ហានិភ័យឬយ៉ាងណា?
-សញ្ញាណនៃកូនក្រៅស្បូន ដែលអ្នកអាចមិនធ្លាប់ដឹង
-ជំងឺក្រឡាភ្លើងដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវប្រយ័ត្ន
-ស្រ្តីគួរយល់ដឹងអ្វីខ្លះពីការសម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែ?
-ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរយល់ដឹង
----------------------
ទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រ ហេលស៍ថាម ប្រូ ជាទស្សនាវដ្តីសុខភាពឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដូចជា និស្សិតសុខាភិបាល អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល និងស្ថាប័នសុខាភិបាលឯកជន និងរដ្ឋ។
Healthtime Pro, Building Health Professionals


មតិយោបល់

profile.png
Srey Den អម្បាញ់មិញ

ខ្មុំចង់មានកូនតែមិនមាសោះ

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

សួស្តី! តើបងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីសំណួរបានទេ? បងអាចស្វែងយល់ខ្លះៗក្នុងអត្ថបទនេះ http://healthtime.tips/library/article/659

profile.png
HealthtimePro អម្បាញ់មិញ

សួស្តីបង! អត្ថបទនេះអាចនឹងស្រាយចម្ងល់របស់បងបានខ្លះៗ http://healthtime.tips/library/article/659

ឆ្លើយតប
profile.png
Thida Winsome អម្បាញ់មិញ

thanks you very much

profile.png
Healthtime Pro អម្បាញ់មិញ

Our pleasure n hope this can be useful to you n other readers :)

profile.png
Phearum Phal អម្បាញ់មិញ

h

ឆ្លើយតប
profile.png
Sokhay Chhean អម្បាញ់មិញ

Is a good book information

profile.png
Healthtime Pro អម្បាញ់មិញ

Thank u so much and hope that it can be useful to u and other readers :)

ឆ្លើយតប