ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃមកត្រឹម ៣០ដុល្លា ចំពោះការពិនិត្យសាច់ថ្លើម ដោយហ្វីប្រូស្គេន នៅគ្លីនិក ថ្លើមក្រពះពោះវៀន វេជ្ជបណ្ឌិត ឆាយ គឹមប៉ាវ​

គ្លីនិក ថ្លើមក្រពះពោះវៀន វេជ្ជបណ្ឌិត ឆាយ គឹមប៉ាវ​ ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស​ ចំពោះការពិនិត្យសាច់ថ្លើម ដោយហ្វីប្រូស្គេន មកត្រឹម​ ៣០​ ដុល្លា​ក្នុងការវាស់ម្តង។  

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងតាម​លេខទូរស័ព្ទ 012 91 36 82/ 015 327 272


មតិយោបល់