មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital


(76) 2.5k

មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Pean Rotha Chetra 1 ឆ្នាំ មុន

ជម្រាបសួខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺចុកត្រូវផ្លូវចេញទ្វាលាមក​។​ ប៉ះឈឺ​ អង្គុយទៅឈឺប្រហែលជិតមួយអាទិត្យហើយមិនបាត់សោះ។​ តើខ្ញុំអាចមានជង្ងឺអីដែរ?​ ប៉ុន្តែបត់ជើងធម្មតា។​ សូមអរគុណ

profile.png
Unn Keo Seyla 1 ឆ្នាំ មុន

អាចមានបញ្ហារហែកក្រសាល់គូថ​ ត្រូវការពិនិត្យនិងពិគ្រោះបន្ថែមទើបដឹងច្បាស់

ឆ្លើយតប
profile.png
Unn Keo Seyla 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរ នៅក្នុងផ្នែកបេះដូង និងសរសៃឈាម​ មានជម្ងឺជាច្រើនមុខ ហើយការព្យាបាលក៏ខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទជម្ងឺនិមួយៗ ដែលជម្ងឺខ្លះទាមទារការព្យាបាលដោយវះកាត់ និងជម្ងឺខ្លះទៀតព្យាបាលមិនចាំបាច់វះកាត់ (ដោយប្រើថ្នាំ ឬតាមវិធី interventional cardiology​ ដែលជាវិធីព្យាបាលដោយដាក់ឧបករណ៍ចូលតាមសរសៃរឈាម) សូមជួបពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជម្ងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម ទើបអាចទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជម្ងឺជាក់ស្តែង។

profile.png
LY Soraksa 1 ឆ្នាំ មុន

តើមានវិធីណាដែលអាចព្យាបាលជម្ងឺបេះដូង និងសរសៃឈាមដោយមិនចាំបាច់វះកាត់?