មន្ទីរ​ពហុព្យាបាល​ និង​សម្ភព អង្គរ


() 958

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរ​ពហុព្យាបាល​ និង​សម្ភព អង្គរ
#144CD, Stផ្លូវវេងស្រេង , ឃុំ/សង្កាត់ ចោមចៅ, ស្រុក/ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា