វេជ្ជ.​ អៀង វណ្ណៈ | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរោគកុមារ នៃសកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល​​។ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក DFMSA  នៃទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង​ និង IPPC Diploma in Pediatric ប្រទេសអូស្ត្រាលី​។  បច្ចុប្បន្នលោកវេជ្ជបណ្ឌិត បម្រើការនៅមន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺកុមារបាយ័នភ្នំពេញ

វេជ្ជ.​ អៀង វណ្ណៈ

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ