សាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ឈ ប៊ុនណា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត បានទទួលសញ្ញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងជំងឺកុមារ​​ និងទារក។ បច្ចុប្បន្នជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកជំងឺកុមារនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាល​ និងមានបទពិសោធន៍ការងារ ជាប្រធានផ្នែកសង្រ្គោះបន្ទាន់ និងជំងឺគ្រុនឈាម នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផា (បទពិសោធ 16 ឆ្នាំ) ។

សាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ឈ ប៊ុនណា

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ