គ្លីនិកស្បែក ប៊ីស៊ី - BC Skin Clinic


(113) 11.7k

គ្លីនិកស្បែក ប៊ីស៊ី - BC Skin Clinic

អំពីយើង

រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះ គ្លីនិកស្បែកBC ប្រកបដោយសក្តានុពលភាពទាំងផ្នែកគុណភាព និងធនធានមនុស្ស រួមមាន៖ វេជ្ជ.ឯកទេសស្បែកចំនួន3រូប + វេជ្ជ.ផ្នែកស្បែក &សម្ផស្ស (Cosmetic Dermatologist) 3រូប + វេជ្ជ.ទូទៅ 6រូប + ឱសថការី 3រូប + គិលានុបដ្ឋាក 27រូប = សរុបគឺ42រូប។ បន្ថែមពីនេះ BC ក៏មានម៉ាស៊ីនLaserទំនើបៗគ្រប់ប្រភេទនាំចូលពីEurope និងKorea, ម៉ាស៊ីនសម្រករាង, ម៉ាស៊ីនបណ្តឹងស្បែកមុខ, ម៉ាស៊ីនបូមខ្លាញ់ និងមុន.....

អាន​បន្ថែម បិទ

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Wuttichai 2 ឆ្នាំ មុន

តម្លៃប៉ុន្មាន សម្រាប់ការចាក់បញ្ចូលថ្នាំព្យាបាលមុន?

profile.png
RathViriya Vuthy 2 ឆ្នាំ មុន

ចាស៎តម្លៃធម្មតាគឺ​ 30$ ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ចុះតម្លៃ 20% នៅសល់តែ​ 24$​ប៉ុណ្ណោះ

profile.png
RathViriya Vuthy 1 ឆ្នាំ មុន

ហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ App Healthogo នេះ និង Rate ឲ្យគ្លីនិករបស់យើង ផ្កាយ5 នោះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស និង Free ពិនិត្យស្បែកមុខជាមួយម៉ាស៊ីន និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតថែមទៀតផង :)

ឆ្លើយតប
profile.png
Sounlong Sreng 2 ឆ្នាំ មុន

Good, but a bit expensive

profile.png
RathViriya Vuthy 2 ឆ្នាំ មុន

Thank you so much :)

profile.png
RathViriya Vuthy 2 ឆ្នាំ មុន

But we think that our price is much lower comparing with others skin clinics :)

ឆ្លើយតប
profile.png
Ly Bunhak 2 ឆ្នាំ មុន

Good service, Good skill. Both doctors and wokers are so nice and friendly. The most important things is they have hight skill to do the treatment with many modern machines. Hightly recommend. 

profile.png
RathViriya Vuthy 2 ឆ្នាំ មុន

Thank you very much for supporting us, sir :)

ឆ្លើយតប