គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic


(1863) 41k

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic

អំពីយើង

C'est un clinique spécialisé en Hépatogastroentérologie fondé en 2007. Il est dirigé par Dr. CHHAY Kimpav qui état ancien FFI à l'Hôpital de la Croix-Rousse et Pitié Salpêtrière ( Paris et Lyon ).Maintenant il est cherf du service d'Hépatogastroentérologie de l'Hôpital d'Amitié Khmer- Soviet.

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Pozz Bath Copico 7 ខែ មុន

ខ្ញុំឆ្លាប់ឆ្លុះក្រពះរួចហើយ តែមើលមិនជាសោះលោកគ្រួពេទ្យ

profile.png
Seak Chharvy 7 ខែ មុន

អញ្ចេីញមកពិនិត្យនៅគ្លីនិកខ្ញុំសិនបានដឹង

ឆ្លើយតប
profile.png
陈宏 1 ឆ្នាំ មុន

បើប្អូនមានបញ្ហាក្រពះយូរហើយ តើបងអាចប្រាប់បានអត់ថាគួរព្យាបាលយ៉ាងណាបង ?

profile.png
Chhay Kimpav 11 ខែ មុន

អញ្ជើញមកពិគ្រោះ

ឆ្លើយតប
profile.png
Mouyny Ngoun 1 ឆ្នាំ មុន

Good service !

profile.png
Chhay Kimpav 1 ឆ្នាំ មុន

Thanks

ឆ្លើយតប
profile.png
Rith Thy 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួលោកគ្រូ តេីការបរិភោភគ្រឿងក្នុងដូចក្រពះពោះវៀននិងថ្លេីមរបស់មាន់ជ្រូកគោមានប្រយោជចំពោះសុខភាពយេីងរឺទេ?

profile.png
Heng Heng Real 1 ឆ្នាំ មុន

សួរស្តី លោកគ្រូ ខ្ញុំហូបបានណាស់តែនៅតែស្គម បណ្តាលមកពីអ្វីដែរលោគ្រូ?

profile.png
Chhay Kimpav 1 ឆ្នាំ មុន

វាមានមូលហេតុច្រើន សូមអញ្ជើញមកជួប

ឆ្លើយតប
profile.png
Sophea Som 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួលោកគ្រូតេីការសុងក្រពះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?

profile.png
Chhay Kimpav 1 ឆ្នាំ មុន

អាចទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 012913682

ឆ្លើយតប
Chhay Kimpav 1 ឆ្នាំ មុន

មែន ចាក់វាក់សាំង រាល់ ១ខែម្តង ។

profile.png
មង្គល សុវណ្ណ 1 ឆ្នាំ មុន

តើការចាក់វាក់សាំងថ្លើមបីដង មួយខែម្តងមែនលោកគ្រូ?

profile.png
Kimeng Btb 1 ឆ្នាំ មុន

ខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូ ទាក់ទងនិងពោះវៀនខ្សោយ ខ្ញុំមានអាការៈដូចលោកគ្រូរៀបរាប់ចឹង ចង់ព្យាបាលកន្លែងលោគ្រូ តើអស់បករហែលប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូ ខ្ញុំនៅបាត់ដំបង

Chhay Kimpav 1 ឆ្នាំ មុន

ភាគច្រើន ការហើមពោះ ភាគច្រើនវាទាក់ទងនឹងជំងឺពោះវៀន។ តែបើប្រាកដ ទាល់តែពុនត្យផ្ទាល់ទើបបានច្បាស់លាស់ ។

profile.png
Ai Fang Liu 1 ឆ្នាំ មុន

ខ្ញំុចេះតែហេីមពោះអត់បាត់សោះមេីលថារលាកក្រពះតិចហេីយថតកាំរស្មីហេីយថាមានខ្យលក្នុងពោះលោកគ្រូពេទ្យណាដេីរពេទ្យអស់ច្រេីនហេីយនៅមិនបាត់សោះ

ឆ្លើយតប