គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic


(1875) 42.1k

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic

អំពីយើង

C'est un clinique spécialisé en Hépatogastroentérologie fondé en 2007. Il est dirigé par Dr. CHHAY Kimpav qui état ancien FFI à l'Hôpital de la Croix-Rousse et Pitié Salpêtrière ( Paris et Lyon ).Maintenant il est cherf du service d'Hépatogastroentérologie de l'Hôpital d'Amitié Khmer- Soviet.

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Pozz Bath Copico 10 ខែ មុន

ខ្ញុំឆ្លាប់ឆ្លុះក្រពះរួចហើយ តែមើលមិនជាសោះលោកគ្រួពេទ្យ

profile.png
Seak Chharvy អម្បាញ់មិញ

អញ្ចេីញមកពិនិត្យនៅគ្លីនិកខ្ញុំសិនបានដឹង

ឆ្លើយតប
profile.png
陈宏 អម្បាញ់មិញ

បើប្អូនមានបញ្ហាក្រពះយូរហើយ តើបងអាចប្រាប់បានអត់ថាគួរព្យាបាលយ៉ាងណាបង ?

profile.png
Chhay Kimpav អម្បាញ់មិញ

អញ្ជើញមកពិគ្រោះ

ឆ្លើយតប
profile.png
Mouyny Ngoun អម្បាញ់មិញ

Good service !

profile.png
Chhay Kimpav អម្បាញ់មិញ

Thanks

ឆ្លើយតប
profile.png
Rith Thy អម្បាញ់មិញ

ជំរាបសួលោកគ្រូ តេីការបរិភោភគ្រឿងក្នុងដូចក្រពះពោះវៀននិងថ្លេីមរបស់មាន់ជ្រូកគោមានប្រយោជចំពោះសុខភាពយេីងរឺទេ?

profile.png
Heng Heng Real អម្បាញ់មិញ

សួរស្តី លោកគ្រូ ខ្ញុំហូបបានណាស់តែនៅតែស្គម បណ្តាលមកពីអ្វីដែរលោគ្រូ?

profile.png
Chhay Kimpav អម្បាញ់មិញ

វាមានមូលហេតុច្រើន សូមអញ្ជើញមកជួប

ឆ្លើយតប
profile.png
Sophea Som អម្បាញ់មិញ

ជំរាបសួលោកគ្រូតេីការសុងក្រពះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?

profile.png
Chhay Kimpav អម្បាញ់មិញ

អាចទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 012913682

ឆ្លើយតប
Chhay Kimpav អម្បាញ់មិញ

មែន ចាក់វាក់សាំង រាល់ ១ខែម្តង ។

profile.png
មង្គល សុវណ្ណ អម្បាញ់មិញ

តើការចាក់វាក់សាំងថ្លើមបីដង មួយខែម្តងមែនលោកគ្រូ?

profile.png
Kimeng Btb អម្បាញ់មិញ

ខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូ ទាក់ទងនិងពោះវៀនខ្សោយ ខ្ញុំមានអាការៈដូចលោកគ្រូរៀបរាប់ចឹង ចង់ព្យាបាលកន្លែងលោគ្រូ តើអស់បករហែលប៉ុន្មានដែរលោកគ្រូ ខ្ញុំនៅបាត់ដំបង

Chhay Kimpav អម្បាញ់មិញ

ភាគច្រើន ការហើមពោះ ភាគច្រើនវាទាក់ទងនឹងជំងឺពោះវៀន។ តែបើប្រាកដ ទាល់តែពុនត្យផ្ទាល់ទើបបានច្បាស់លាស់ ។

profile.png
Ai Fang Liu អម្បាញ់មិញ

ខ្ញំុចេះតែហេីមពោះអត់បាត់សោះមេីលថារលាកក្រពះតិចហេីយថតកាំរស្មីហេីយថាមានខ្យលក្នុងពោះលោកគ្រូពេទ្យណាដេីរពេទ្យអស់ច្រេីនហេីយនៅមិនបាត់សោះ

ឆ្លើយតប