វេជ្ជ​ ឆាយ គឹមប៉ាវ | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

-បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ​១៩៩៨
-បន្តការសិក្សាយកឯកទេសទូទៅពីឆ្នាំ២០០១ ដល់២០០៤
-បន្តការសិក្សាពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់២០០៧ នៅឯប្រទេសបារាំងលើជំនាញក្រពះ ពោះវៀន និងថ្លើម
-២០០៩ ដល់បច្ចុប្បន្ន ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត ដែលពីរបីឆ្នាំក្រោយនេះលោកជានាយផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

វេជ្ជ​  ឆាយ គឹមប៉ាវ

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic