បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អ៊ុក សារ៉ម


(380) 5.3k

បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អ៊ុក សារ៉ម

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
ChanChivorn Tun 1 ឆ្នាំ មុន

សួស្តីបង! ខ្ញុំចង់ពិនិត្យសុខភាព ដែលទាក់ទងទៅនិងបញ្ហា ក្រពៈ ពោៈវៀន និងថ្លើម តើខាងបងមាសេវានិងអត់ ហើយបើមានតម្លៃគឹតម្តេចដែរ ?

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

សួស្តីប្អូន! លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនថា«គ្លីនិករបស់ខ្ញុំមានសេវាទាំងនេះ ដោយមានម៉ាស៊ីនឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន និងមានការប្រឹក្សាយោបល់ ប្រកបដោយគុណភាព និងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្ទាល់ ដែលប្អូនអាចអញ្ជើញមកពិគ្រោះ និងព្យាបាលបាន» សូមអរគុណ…

profile.png
Pozz Bath Copico 10 ខែ មុន

បងឆ្លុះក្រពះតម្លៃប៉ុន្មានបង?

profile.png
Dr. Ouk Saram Cabinet 10 ខែ មុន

សួស្តីប្អូន! ចំពោះសេវាឆ្លុះក្រពះនៅខាងបង គឺមានតម្លៃដែលរួមមានដូចខាងក្រោម ៖ 1. ឆ្លុះក្រពះធម្មតាគ្មានដាក់ថ្នាំសន្តំតម្លៃ 60$ 2. ឆ្លុះក្រពះមានដាក់ថ្នាំសន្តំតម្លៃ 120$ 3. ឆ្លុះពោះវៀនធម្មតាគ្មានដាក់ថ្នាំសន្តំតម្លៃ 100$ 4. ឆ្លុះពោះវៀនមានដាក់ថ្នាំសន្តំតម្លៃ 180$ 5. ឆ្លុះក្រពះ និង ពោះវៀន មានដាក់ថ្នាំសន្តំតម្លៃ 300$។ សូមអរគុណ...

profile.png
Pozz Bath Copico 9 ខែ មុន

ខ្ញុំឆ្លាប់ឆ្លុះក្រពះរួចហើយ តែមើលមិនជាសោះ

ឆ្លើយតប