បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម (វេជ្ជបណ្ឌិត ហែន វណ្ណា)


(102) 4.4k

បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម (វេជ្ជបណ្ឌិត ហែន វណ្ណា)

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Vinh Thangly អម្បាញ់មិញ

លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថាតើខ្ញុំអាចពិនិត្យឈាមមើលជំងឺគ្រប់យ៉ាងក្នុងខ្លួនបានទេ? ពិនិត្យឈាមតំលៃប៉ុន្មានលោកគ្រូ?

profile.png
Siłvër Stîtxh អម្បាញ់មិញ

ខ្ញុំមានអាការៈចុក ទ្រូងផ្នែកខាង ឆ្វេងឆាប់ហត់និងមិនមានកម្លាំងក្នុងខ្លួនជួន កាលឆ្អល់ នៅប៉ាក់រីវេនខ្នង។ចង់សួរលេាកគ្រូថានេះអាចជារេាគសញ្ញនៃជម្ងឺបេះដូងរឺអត់?

profile.png
Vanna Hen អម្បាញ់មិញ

Intolerance

profile.png
Bunna Tula អម្បាញ់មិញ

ជំរាបសួរ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ខ្ញុំចង់សុំយោបល់បន្តិច ពេលដែល ធុំក្លិនផ្សែង បារី មានការះ ពិបាកដកដង្ហើម និងថប់ៗ ដូចចង់ស្ទះម្តងៗ តើអាចប៉ះពាល់ប៉ះ អីទេ ?

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

សួស្តីបង លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថា​ យើងមិនអាចសនិ្នដ្ឋានអាការៈរបស់បង​ ដោយគ្មានការពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេ ហើយអ្វីដែលត្រូវពិនិត្យ គឺអេកូបេះដូង និងការវាស់ចង្វាក់បេះដូង។

ឆ្លើយតប
profile.png
BUS Bun អម្បាញ់មិញ

លោកគ្រូមានវាស់ECG ទេ?$?

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

សួរស្តីបង, ចំពោះការពិនិត្យ ECG ម្តងមានតំលៃ 5$។ ចំពោះព៌ត័មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង ទៅកាន់ 012 95 34 45។​

ឆ្លើយតប