គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic


(251) 4k

គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic

អំពីយើង

គ្លីនិកយើងខ្ញុំចាប់ផ្តើមដំណើរការតាំងពីខែមករាឆ្នាំ២០១៧ ផ្តល់នូវគុណភាពដោយសេចក្តីគោរព មេត្តា សុចរិត​ មានតម្លៃសមល្មម ដោយបុគ្គលិកគ្រូពេទ្យមានក្រមសីលធម៏ខ្ពស់ ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះវេជ្ជសាស្រ្តយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Nisa Smith អម្បាញ់មិញ

Parkinsons Congress 2018 takes the privilege to invite speakers, participants, students, delegates and exhibitors, Media Partners from across the globe to “4th World Congress on Parkinsons & Huntington Disease”, to be held during August 29-30, 2018 at Zurich, Switzerland which includes prompt keynote presentations, Oral talks, Poster presentations and Exhibitions. This revered conference will be focusing on the theme “Scientific Innovations in Ameliorating Human Life”. Visit: Parkinsons Conferences Kindly Let us know, if you are interested!!   Best Regards Nisa Smith | Program Manager Parkinsons Congress 2018 UK- 47 Churchfield Road, London, W3 6AY

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

Well-noted with thanks...

ឆ្លើយតប
profile.png
Kimsan Nov អម្បាញ់មិញ

ដោយសារកន្លែងខ្ញុំគ្មានកញ្ចប់ Check up, ក្នុងការធ្វើ test ផ្សេង រឺ checkup លុះត្រាតែអ្នកជំងឺបានជួបវេជ្ជបណ្ឌិតសិន។ តំលៃConsultation ថ្មី ៧$, ចាស់៥$

profile.png
Theara Kao អម្បាញ់មិញ

ហេតុអីបានជាមិនដាក់កញ្ចប់តំលៃ