វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា


(97) 3.8k

វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

អំពីយើង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា ឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែម មានទទួលពិនិត្យ និង ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម និង​ ជំងឺទូទៅ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Sa Voen Fc 2 ឆ្នាំ មុន

នោមញឹក

profile.png
Clinic Community 2 ឆ្នាំ មុន

សួស្តី! តើបងអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអាការៈ ក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពរបស់បងបានឬទេ? ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ...សូមអរគុណ!

ឆ្លើយតប