គ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក សាវឿន


(8) 3.9k

គ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក សាវឿន

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Sophea Gps អម្បាញ់មិញ

ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ! តើxylocaïne oral gel អាចប្រើផ្នែកខាងក្រៅ ដូចជាលើស្បែលបានទេ? (ការចាក់ សាក់)។