បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង


(24) 4k

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Pozz Bath Copico 11 ខែ មុន

ជំរាបសួលោកគ្រូ។ខ្ញុំមានអាការះចេះតែ តឹងក្នុងពោះ ចុកក្នុងទ្រូង អស់កំលាំង និង វិលមុខ ជាច្រចាំ។ចង់សួលោកគ្រូថាតើអាការះនេះជាជំងឺអ្វីដែរ?

profile.png
Le Nis Pich 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរ! ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រួថា ខ្ញុំចេះតែឆាប់អស់កំលាំង ញ៉ាំច្រើនដែរ តែនៅតែអស់កំលាំង ហើយឧស្សាហ៍រាគ។ តើវាជាអាចជាជំងឺអ្វីទៅ? អរគុណ!

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

ជម្រាបសួរ! ដោយហេតុថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានសុខភាព​ និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅខុសៗគ្នា ហេតុនេះហើយ យើងមិនអាចធ្វើការសន្មតថាជាជំងឺអ្វីភ្លាមៗ​តាមរយៈអាការៈខ្លះៗនោះទេ ម្យ់ាងទៀត ចំណីអាហារ និងសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ​ ក៏អាចជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានអាការៈផ្សេងៗផងដែរ។ សម្រាប់បងផ្ទាល់ តើបងមានបញ្ហាសុខភាព ឬជំងឺអ្វីដែរឬទេ? តើអាការៈខាងលើនេះកើតមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយ? តើបងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថ្នាំ ឬពិនិត្យសុខភាពដែរឬទេ? សូមអរគុណ...

ឆ្លើយតប