បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង


(24) 4.1k

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Pozz Bath Copico អម្បាញ់មិញ

ជំរាបសួលោកគ្រូ។ខ្ញុំមានអាការះចេះតែ តឹងក្នុងពោះ ចុកក្នុងទ្រូង អស់កំលាំង និង វិលមុខ ជាច្រចាំ។ចង់សួលោកគ្រូថាតើអាការះនេះជាជំងឺអ្វីដែរ?

profile.png
Le Nis Pich អម្បាញ់មិញ

ជំរាបសួរ! ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រួថា ខ្ញុំចេះតែឆាប់អស់កំលាំង ញ៉ាំច្រើនដែរ តែនៅតែអស់កំលាំង ហើយឧស្សាហ៍រាគ។ តើវាជាអាចជាជំងឺអ្វីទៅ? អរគុណ!

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

ជម្រាបសួរ! ដោយហេតុថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានសុខភាព​ និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅខុសៗគ្នា ហេតុនេះហើយ យើងមិនអាចធ្វើការសន្មតថាជាជំងឺអ្វីភ្លាមៗ​តាមរយៈអាការៈខ្លះៗនោះទេ ម្យ់ាងទៀត ចំណីអាហារ និងសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃ​ ក៏អាចជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានអាការៈផ្សេងៗផងដែរ។ សម្រាប់បងផ្ទាល់ តើបងមានបញ្ហាសុខភាព ឬជំងឺអ្វីដែរឬទេ? តើអាការៈខាងលើនេះកើតមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយ? តើបងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថ្នាំ ឬពិនិត្យសុខភាពដែរឬទេ? សូមអរគុណ...

ឆ្លើយតប