មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី


(8) 1.4k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី
#43, St2011(ទ្រីហេង), ឃុំ/សង្កាត់ ក្រាំងធ្នង់, ស្រុក/ខណ្ឌ សែនសុខ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា