ឆ្លុះអេកូ កាំរស្មីអុិច (X-Ray) និង​ ម៉ាស៊ីនស្កែនទំនើប​​ (CT-Scan)
12$ - 150$$

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អុិនដ្រា