គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងក្រពេញ វេជ្ជបណ្ឌិត កុយ វ៉ាន់នី


(5) 2.7k

គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងក្រពេញ វេជ្ជបណ្ឌិត កុយ វ៉ាន់នី

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Tol Thol 1 ឆ្នាំ មុន

ខ្ញុំបាទនៅស្វាយរៀងមានអាយុ ៥៣ ឆ្នាំ ចង់ពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមនៅគ្លីនិកលោក តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះមុនពិនិត្យ

profile.png
LY Soraksa 2 ឆ្នាំ មុន

ប្រាប់តែទីកន្លែង មិនបានប្រាប់លេខទូរស័ព្វសោះ

profile.png
Clinic Community 2 ឆ្នាំ មុន

សួស្តី! សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ បងអាចទាក់ទងបានតាមរយៈ 012 468 498 ។ សូមអរគុណ...

profile.png
Tol Thol 1 ឆ្នាំ មុន

ខ្ញុំបាទនៅខេត្តស្វាយរៀង អាយុ៥៣ ឆ្នាំ ចង់ពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមនៅគ្លីនីកលោក តើខ្ញុំត្រូវទៅជួបនៅពេលណា ហើយត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវ

ឆ្លើយតប