គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists


(97) 6.9k

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists

អំពីយើង

ក្រោមការស្ថាបនិកនៅឆ្នាំ2001 មន្ទីរឯកទេសព្យាបាលចក្ខុរោគ ម៉េង រ័ត្ននីន ជាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែកដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឯកទេសក្នុងការព្យាបាលចក្ខុរោគដោយប្រើថ្នាំ និងវះកាត់។ មន្ទីរឯកទេសព្យាបាលចក្ខុរោគ ម៉េង រ័ត្ននីន ត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍វះកាត់ទំនើបចុងក្រោយគេបង្អស់ ដែលប្រកបដោយការថែទាំ ដែលមានស្តង់ដារ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សុខភាពកែវភ្នែករបស់លោកអ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាភ្នែកយើងខ្ញុំ គឺជាមជ្ឈមណ្.....

អាន​បន្ថែម បិទ

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Son Son 2 ឆ្នាំ មុន

សួរស្ដីលោកគ្រូ ! ខ្ញុំសុំសួរបន្តិច សម្រាប់ក្មេងក្រោម6ឆ្នាំ ភ្នែកពួកគាត់ត្រូវការព្លឺប៉ុន្មានដើម្បីមើលបានច្បាស់និងមិនប៉ះពាល់ដលសរីរាង្គភ្នែក

profile.png
Kyranai Yuk 2 ឆ្នាំ មុន

I had been there once and I was really satisfied with their service in terms of environment, customer service and so on...Also, the doctor's explanation was clear to be understood and everyone there was so friendly even there were a lot of patients...

profile.png
ម៉ិល តារា វត្តី 2 ឆ្នាំ មុន

តើខាងមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូមានការព្យាបាលដោយការប្រើកាំរស្មីឬទេ?