កញ្ចប់ពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

កញ្ចប់ពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ត្រឹមតែ 80$ តែប៉ុណ្ណោះ

  • វាស់គំហើញ និង សំពាធទឹកក្នុងភ្នែក
  • វាស់វ៉ែនតា
  • ការពង្រីកកូនក្រមុំដើម្បីមើលបាតភ្នែក
  • ការថតបាតភ្នែក (35$ បើធ្វើសេវាតែមួយ)
  • ការស្កេនបាតភ្នែក​ (45$ ​បើធ្វើសេវាតែមួយ)

-----------------------------------------------------------

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចធ្វើឲ្យអ្នកងងឹតភ្នែកបានដែរ?

បញ្ហាភ្នែករបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម គឺបណ្តាលមកពីការមិនអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម និងការលើសសម្ពាធឈាម ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមតូចៗ ជាពិសេសសរសៃឈាមតូចៗដែលទៅចិញ្ចឹមភ្នែក។

មូលហេតុ
បញ្ហាភ្នែកដែលកើតលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមបណ្តាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជា៖
•កត្តាជាតិស្ករក្នុងឈាម
•កត្តាជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
•កត្តាលើសសម្ពាធឈាម។
អ្នកជំងឺដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងកត្តាទាំងបីនេះឲ្យបានល្អទេនោះ ផលវិបាកដែលកើតលើភ្នែកនឹងលេចឡើងក្នុងរយៈពេល៤ទៅ៥ឆ្នាំក្រោយជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ តាមការសិក្សា គេបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ១៨ទៅ២០នាក់ក្នុង១០០ នាក់មានលេចចេញនូវផលវិបាកនៅនឹងភ្នែក។

រោគសញ្ញា
•ស្រវាំងភ្នែក
•ឃើញរូបភាពវៀច
•អាចមានឈាមនៅនឹងភ្នែក។

Meng Rutnin  Eye Specialist 80$

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists