គ្លីនិក​ធ្មេញ ម៉ាយធីស


() 636

គ្លីនិក​ធ្មេញ ម៉ាយធីស

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Reaksa Runray 10 ខែ មុន

សួស្ដី​លោក​គ្រូពេទ្យ​ នាងខ្ញុំមានបញ្ហាសក់ជ្រុះ ដែលការជ្រុះនេះមានភាពមិនប្រក្រតីរយះពេលមួយខែចុងក្រោយនេះ មួយទៀតសង្កេតឃេីញស្បែកក្បាលមានចេញពងបែក¶ តេីបញ្ហាខាងលេីបញ្ដាលមកពីអ្វី? ហេីយតេីខ្ញុំត្រូវធ្វេីដូចម្ដេច?