គ្លីនិកព្យាបាលជំងឺបេះដូងពិភពថ្មី (វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស ម៉ម ចាន់ដារ៉ា) - New World Heart Clinic


(191) 4.7k

គ្លីនិកព្យាបាលជំងឺបេះដូងពិភពថ្មី (វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស ម៉ម ចាន់ដារ៉ា) - New World Heart Clinic

អំពីយើង

​បង្កើតក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ជាបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ដោយបម្រើលើសេវាកម្ម​ ពិនិត្យ​ និងពិគ្រោះលើជំងឺបេះដូង ដោយម៉ាស៊ីន​ទំនើប ដែល​ផ្តល់លទ្ធផលជាក់លាក់។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ក៏បានកែប្រែទៅជាមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលជំងឺបេះដូង​ពិភពថ្មី ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល​ដល់អ្នកជំងឺអាចសម្រាកព្យាបាលនិងអាចទទួលបានការថែទាំល្អ ពីវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរ។

ម៉ោងធ្វើការ


បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

មតិយោបល់

profile.png
Siet Chhun-ey 1 ឆ្នាំ មុន

លោកគ្រូ eco បេះដូងម្ដងថ្លៃប៉ុន្មាន?