ពត់តម្រង់ធ្មេញ

កែប្រែស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នក បន្ទាប់ពីការពត់តំរង់ធ្មេញ
សូមអញ្ជើញមកប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃទាំងអស់គ្នា
បង់ចាប់ពី $50/ខែ 

សម្ផស្សមាត់ធ្មេញពិតជាសំខាន់ ដូចនេះបើអ្នកមានធ្មេញមិនត្រង់ជួរ តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីទទួលបាននួវគុណភាព​ និងសោភ័ណភាពមាត់ធ្មេញរបស់អ្នក?
ប្រឹក្សានិងធ្វើការណាត់ជួបថ្ងៃនេះ ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់មន្ទីរពេទ្យធ្មេញបញ្ញាវុធ

 

Healthtime Pro 50$

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ បញ្ញាវុធ