កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព (Gold) សម្រាប់បុរស
1 ការវិភាគគ្រាប់ឈាម
2 ពិនិត្យ​កំរិតជាតិស្ករក្នុងឈាម
3 ពិនិត្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
4 ពិនិត្យមុខងារថ្លើម
5 ពិនិត្យមុខងារក្រលៀន និង​ តម្រងនោម
6 ពិនិត្យជាតិអាស៊ីត​ (អ៊ុយរិច)​ ក្នុងឈាម & ពិនិត្យទឹកនោម
7 ពិនិត្យកោសិកាមហារីកពោះវៀនធំ & កោសិកាមហារីកថ្លើម
8 ពិនិត្យរកអង់ទីគ័រការពារថ្លើមប្រភេទបេ​ ; មេរោគថ្លើមប្រភេទ បេ និង​ សេ
9 ពិនិត្យអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
10 ពិនិត្យកំរិតជាតិវីតាមីន
11 ថតសួតដោយហ្វីលខ្នាតធំ ; វាស់ចង្វាក់បេះដូង
12 អេកូផ្នែកខាងក្នុងផ្ទៃពោះខាងលើ
13 ពិនិត្យរាងកាយទូទៅដោយវេជ្ជបណ្ឌិត
14 វាស់សម្ពាធឈាម ថ្លឹងទំងន់ វាស់កំពស់ និង ពិនិត្យភ្នែក
15 គូរប៉ុងពិសារអាហារ និង របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាព
16 កាតសមាជិករបស់មន្ទីរពេទ្យប៉ាវឡូ

 

1 Complete Blood Count (CBC)
2 Fasting Blood Sugar (FBS)
3 Lipid Profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
4 Liver Function Test (SGOT, SGPT​ , Alkaline Phos. , Total Protein , Albumin)
5 Kidney Function (BUN​ , Creatinine/GFR)
6 Uric Acid: Gout ; Urine Analysis (UA)
7 CEA - Colorectal Cancer , AFP - Liver Cancer
8 Hepatitis Viral B, C (HBs Ag, Anti HBs, HCV)
9 Thyroid Stimulating Homone -TSH Infect Screening Test
10 Vitamin D 25-OH - Total
11 Chest X-Ray & E.K.G
12 Ultrasound Upper Abdomen
13 Physical Examinatio (PE)
14 Vital Signs & Eye Examination
15 Buffet Set & Medical Check up Report
16 Paolo Member Card
Healthtime Pro 160$

មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាវឡូ​ Paolo Hospital