វេជ្ជ.​ ប៊ី ពីកូ | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

- បម្រើការផ្នែកជំនាញសើស្បែក និង កាមរោគ នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ និង ពេទ្យសេីស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក
- ជាអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលជំនាន់ទី៣២ បានសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៣ បញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០១២
- បន្ទាប់មក លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើការប្រលងជំរុះថ្នាក់ជាតិជាប់ជាស្ថាពរដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឯកទេសផ្នែកជំនាញសើស្បែក នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដដែរ ចំនួនពីរឆ្នាំ (២០១២-២០១៤)
- ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា លោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

វេជ្ជ.​ ប៊ី ពីកូ

ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក