មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital


(19) 3.9k

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital

អំពីយើង

ក្នុងនាមជាមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្តទីមួយដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2008 នៅប្រទេសកម្ពុជា រំចង់ត្រូវបានទទួលស្គាល់គុណភាពពីសំណាក់ភ្ញៀវទូទាំងពិភពលោក។ រំចង់មានសេវាកម្មដូចជា៖ - ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាល - សំអាតធ្មេញ - ថតកាំរស្មីអ៊ិច​​ - ប៉ះធ្មេញ បិទធ្មេញពណ៌ស និង សោភ័ណភាព - ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត - ព្យាបាលធ្មេញ និងជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ - ពត់តម្រង់ធ្មេញ - ​​ស្រោបធ្មេ.....

អាន​បន្ថែម បិទ

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់