មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា


() 720

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សុនីតា

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការ


បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

មតិយោបល់

profile.png
Tola Chey 7 ខែ មុន

ជុំរាបសួរខ្ញុំរលាកបំពង់កយូរហើយ តើគួរធ្វើដូចម្ដេច