កញ្ចប់ពិនិត្យនិងវះកាត់ជំងឺឬសដូងបាត

កញ្ចប់ព្យាបាលជំងឺឬសដូងបាត ជំងឺបូសអន្ទង់ និង​ជំងឺរហែកក្រសាលគូថ

  • ពិគ្រោះ ពិនិត្យ វះកាត់ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស
  • ពិនិត្យឈាមបឋម​​ និងវាស់ចង្វាក់បេះដូងមុនវះកាត់
  • វះកាត់ដោយគ្មានការឈឺចាប់
  • ថ្នាំចាក់ក្នុងកម្លុងពេលសំរាកពេទ្យ​​​ និងថ្នាំលេប
  • សម្រាកពេទ្យរយៈពេល​​​ ១យប់​ ២ថ្ងៃ​ បូករួមអាហារ៣ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ
700.00$

មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital