មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលផ្លូវចិត្ត សាន់រ៉ាយ​ - Sunrise Mental Clinic


(165) 3.6k

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលផ្លូវចិត្ត សាន់រ៉ាយ​ - Sunrise Mental Clinic

អំពីយើង

Our Services help people with: - Group anxiety - Mood / affective disorders - Group psychotic disorders - Substances use disorders - Other psychology

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
momo ley 11 ខែ មុន

ជំរាសួរ លោកគ្រូរ2ខែនេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាដូចជា ៖ 1.គេងមិនស្កប់ 2.ច្រុះសក់ 3.ឈឺក្បាលខ្លាំងនៅពេលគិតចេញ 4.មួនម៉ៅឆាប់ខឹងទាំងដឹងហេតុផល តែអ្វីធ្ងន់ជាងគេឡូវនៅគឺ ឈឺក្បាលខ្លាំង ពេលគិតហើយដឹងតែធ្វើមិនបាន គឺ ក្បាលនឹងឈឺយក ៗ តែម្ដង

profile.png
Heng Heng Real 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរ លោកគ្រូខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងមានជំងឺរស្ត្រេស ពីព្រេាះវាមានរោគសញ្ញាដូចជា : ១ គេងមិនលក់ មិនស្កប់ស្កល់ ២ អារម្មណ៍មិនមូល ស្មារតីមិននឹងនរ និយាយខុស និយាយត្រូវ ៣ មានស្នាមកន្ទួលកើនឡើងពេញខ្លួន ៤ ឆាប់ខឹង ពិបាកទប់អារម្មណ៍ខ្លួន

profile.png
Michelle Tra Huguette 1 ឆ្នាំ មុន

តើលោកគ្រូមានថ្នាំបំបាត់ភាពតានតឹងដែរឬទេ?

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

សួស្តី! ការតានតឹងក្នុងចិត្ត គឺជាសញ្ញាខ្លះៗ នៃជំងឺផ្លូវចិត្ត ហើយមានតែអ្នកជំនាញទេដែលអាចវាយតម្លៃបាន និងផ្តល់ឱសថត្រឹមត្រូវ ហេតុដូច្នេះ មានតែការមកពិគ្រោះទើបអាចលោកគ្រូសន្និដ្ឋានបាន និងផ្តល់ឱសថជូនអោយចំទៅនិងជំងឺរបស់ប្អូន។ ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រឹក្សា និងពិគ្រោះ សូមប្អូនទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ 012 54 55 65...

profile.png
Michelle Tra Huguette 1 ឆ្នាំ មុន

តើថ្នាំបំបាត់ភាពតានតឹងនឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានខ្លះ?

profile.png
Michelle Tra Huguette 1 ឆ្នាំ មុន

ហើយតើត្រូវព្យាបាលប៉ុន្មានលើកទើបជាសាស់ស្បើយ​ លោកគ្រូ?

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

សួស្តី! សូមគោរពអញ្ជើញប្អូនមកធ្វើការពិគ្រោះ ទើបការវាយតំលៃបានសមស្រប ដោយហេតុថា ជំងឺនិមួយៗ មានកំរិត ស្រាល មធ្យម និងធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមអរគុណ...

profile.png
Michelle Tra Huguette 1 ឆ្នាំ មុន

បាទ​ សូមអរគុណ​ច្រើនៗ

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

ដោយក្តីរីករាយ...សូមអរគុណ

ឆ្លើយតប
profile.png
Hu Go 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាប​សួរ​លោក​គ្រូ​ ខ្ញុំ​គេង​មិន​លក់​ទេ​រាល់​យប់​ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​មាន​អារម្មណ៍​ឆេវឆាវ​ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​មិន​ចង់​និយាយ​ជា​មួយ​អ្នក​ណា​ទាំង​អស់​ ! តើ​ខ្ញុំ​មាន​ជំងឺ​ទេ​លោក​គ្រូ​ ?

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

អាការៈបែបនេះជាសញ្ញានៃការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែប្អូនត្រូវការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញ ហើយអាការៈកើតមានរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយ? ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រឹក្សា និងពិគ្រោះ សូមប្អូនទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ 012 54 55 65

ឆ្លើយតប
profile.png
Mov Piseth 1 ឆ្នាំ មុន

Prof . Yim sobotra can u give ur phone number ??

profile.png
Admin 1 ឆ្នាំ មុន

099 545565

ឆ្លើយតប
profile.png
Tinhour Teng 1 ឆ្នាំ មុន

តេីអាចពិគ្រេាះព្យាបាកតាមរយះទូរស័ព្ទបានទេ?

profile.png
Admin 1 ឆ្នាំ មុន

099 545565

ឆ្លើយតប
profile.png
So Van 1 ឆ្នាំ មុន

Hello bong

profile.png
Thin Sinden 1 ឆ្នាំ មុន

សូម ជំរាប សួរ លោកពូ ខ្ញំមាន ជំងឺ ពិបាកគេង

profile.png
Sobotra Yim 1 ឆ្នាំ មុន

អរគុណក្មួយ! ក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តភាគច្រើនមានសញ្ញាចំបងគឺ ពិបាកគេង ដោយអមសញ្ញាជាច្រើនទៀត។ ដូច្នេះក្មួយត្រូវរៀបរាប់អាការៈសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដើម្បី អោយលោកគ្រូមានមូលដ្ឌានឆ្លើយតប។ សញ្ញាគេងមិនលក់ មិនអាចសន្និដ្ឌានថាក្នួយកំពុងមានជំងឺផ្លុវចិត្តប្រភេទមួយណានោះទេ។ ក្នួយអាច Call សួរដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរសព្ទខាងលើបាន។

ឆ្លើយតប
profile.png
Srey Phal Moeun 2 ឆ្នាំ មុន

ចង់សួរយោបស់ផងបានទេ

profile.png
Sobotra Yim 1 ឆ្នាំ មុន

អរគុណ ក្នួយអាចសាកសួរបាន...

profile.png
Mov Piseth 1 ឆ្នាំ មុន

Prof sobotra yim can give ur number ??

ឆ្លើយតប