មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលផ្លូវចិត្ត សាន់រ៉ាយ​ - Sunrise Mental Clinic


(165) 3.7k

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលផ្លូវចិត្ត សាន់រ៉ាយ​ - Sunrise Mental Clinic

អំពីយើង

Our Services help people with: - Group anxiety - Mood / affective disorders - Group psychotic disorders - Substances use disorders - Other psychology

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
momo ley 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាសួរ លោកគ្រូរ2ខែនេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាដូចជា ៖ 1.គេងមិនស្កប់ 2.ច្រុះសក់ 3.ឈឺក្បាលខ្លាំងនៅពេលគិតចេញ 4.មួនម៉ៅឆាប់ខឹងទាំងដឹងហេតុផល តែអ្វីធ្ងន់ជាងគេឡូវនៅគឺ ឈឺក្បាលខ្លាំង ពេលគិតហើយដឹងតែធ្វើមិនបាន គឺ ក្បាលនឹងឈឺយក ៗ តែម្ដង

profile.png
Heng Heng Real អម្បាញ់មិញ

ជំរាបសួរ លោកគ្រូខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងមានជំងឺរស្ត្រេស ពីព្រេាះវាមានរោគសញ្ញាដូចជា : ១ គេងមិនលក់ មិនស្កប់ស្កល់ ២ អារម្មណ៍មិនមូល ស្មារតីមិននឹងនរ និយាយខុស និយាយត្រូវ ៣ មានស្នាមកន្ទួលកើនឡើងពេញខ្លួន ៤ ឆាប់ខឹង ពិបាកទប់អារម្មណ៍ខ្លួន

profile.png
Michelle Tra Huguette អម្បាញ់មិញ

តើលោកគ្រូមានថ្នាំបំបាត់ភាពតានតឹងដែរឬទេ?

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

សួស្តី! ការតានតឹងក្នុងចិត្ត គឺជាសញ្ញាខ្លះៗ នៃជំងឺផ្លូវចិត្ត ហើយមានតែអ្នកជំនាញទេដែលអាចវាយតម្លៃបាន និងផ្តល់ឱសថត្រឹមត្រូវ ហេតុដូច្នេះ មានតែការមកពិគ្រោះទើបអាចលោកគ្រូសន្និដ្ឋានបាន និងផ្តល់ឱសថជូនអោយចំទៅនិងជំងឺរបស់ប្អូន។ ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រឹក្សា និងពិគ្រោះ សូមប្អូនទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ 012 54 55 65...

profile.png
Michelle Tra Huguette អម្បាញ់មិញ

តើថ្នាំបំបាត់ភាពតានតឹងនឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានខ្លះ?

profile.png
Michelle Tra Huguette អម្បាញ់មិញ

ហើយតើត្រូវព្យាបាលប៉ុន្មានលើកទើបជាសាស់ស្បើយ​ លោកគ្រូ?

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

សួស្តី! សូមគោរពអញ្ជើញប្អូនមកធ្វើការពិគ្រោះ ទើបការវាយតំលៃបានសមស្រប ដោយហេតុថា ជំងឺនិមួយៗ មានកំរិត ស្រាល មធ្យម និងធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមអរគុណ...

profile.png
Michelle Tra Huguette អម្បាញ់មិញ

បាទ​ សូមអរគុណ​ច្រើនៗ

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

ដោយក្តីរីករាយ...សូមអរគុណ

ឆ្លើយតប
profile.png
Hu Go អម្បាញ់មិញ

ជំរាប​សួរ​លោក​គ្រូ​ ខ្ញុំ​គេង​មិន​លក់​ទេ​រាល់​យប់​ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​មាន​អារម្មណ៍​ឆេវឆាវ​ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​មិន​ចង់​និយាយ​ជា​មួយ​អ្នក​ណា​ទាំង​អស់​ ! តើ​ខ្ញុំ​មាន​ជំងឺ​ទេ​លោក​គ្រូ​ ?

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

អាការៈបែបនេះជាសញ្ញានៃការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែប្អូនត្រូវការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញ ហើយអាការៈកើតមានរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយ? ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រឹក្សា និងពិគ្រោះ សូមប្អូនទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ 012 54 55 65

ឆ្លើយតប
profile.png
Mov Piseth អម្បាញ់មិញ

Prof . Yim sobotra can u give ur phone number ??

profile.png
Admin អម្បាញ់មិញ

099 545565

ឆ្លើយតប
profile.png
Tinhour Teng អម្បាញ់មិញ

តេីអាចពិគ្រេាះព្យាបាកតាមរយះទូរស័ព្ទបានទេ?

profile.png
Admin អម្បាញ់មិញ

099 545565

ឆ្លើយតប
profile.png
So Van អម្បាញ់មិញ

Hello bong

profile.png
Thin Sinden អម្បាញ់មិញ

សូម ជំរាប សួរ លោកពូ ខ្ញំមាន ជំងឺ ពិបាកគេង

profile.png
Sobotra Yim អម្បាញ់មិញ

អរគុណក្មួយ! ក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តភាគច្រើនមានសញ្ញាចំបងគឺ ពិបាកគេង ដោយអមសញ្ញាជាច្រើនទៀត។ ដូច្នេះក្មួយត្រូវរៀបរាប់អាការៈសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដើម្បី អោយលោកគ្រូមានមូលដ្ឌានឆ្លើយតប។ សញ្ញាគេងមិនលក់ មិនអាចសន្និដ្ឌានថាក្នួយកំពុងមានជំងឺផ្លុវចិត្តប្រភេទមួយណានោះទេ។ ក្នួយអាច Call សួរដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរសព្ទខាងលើបាន។

ឆ្លើយតប
profile.png
Srey Phal Moeun អម្បាញ់មិញ

ចង់សួរយោបស់ផងបានទេ

profile.png
Sobotra Yim អម្បាញ់មិញ

អរគុណ ក្នួយអាចសាកសួរបាន...

profile.png
Mov Piseth អម្បាញ់មិញ

Prof sobotra yim can give ur number ??

ឆ្លើយតប